Een beeld zit al in de steen, het hoeft er alleen nog uit bevrijd te worden.

( Michelangelo)